به تازگی بنر تبلیغاتی برای شاپلاگر طراحی کرده ام که در پنل های سایت شاپلاگر نمایش داده می شوند . بنری جذاب برای وبمسترهای شاپلاگر برای مشاهده بنر می توانید به پنل مدیریت سایت شاپلاگر مراجعه کنید . این بنر به سفارش سیستم تبلیغاتی ایران آرنا طراحی شده است . ساخت بنر برای چندین سیستم تبلیغاتی برای مشاهده تمامی بنرهای طراحی شده که به سفارش سیستم های تبیلغاتی طراحی شده است می توانید در همین وبلاگ کمی چرخ بزنید.


تصویری از بنر طراحی شده برای سایت شاپلاگر

طراحی بنر برای شاپلاگر


بنر طراحی شده نمونه ای از بنر زیر می باشد


بنر طراحی شده برای شاپلاگر


طرح و طراحی از گروه بنر میکر - شماره تلفن تماس : 09358017175